Terminalen för Nybörjare

Öppna Linux terminalen

I Ubuntu baserade system kan du oftast öppna terminalen med CTRL + ALT+ T.
I andra system kan det variera eller att du måste binda en hotkey själv.
Annars finner du lätt terminalen på samma ställe du finner dina andra program.

Få hjälp med kommandon

Bra att veta, kommandon kommer oftast med ett gäng “inställningar” och att komma ihåg dessa för alla kommandon är lite att ta sig vatten över huvudet.
Genom att skriva ett kommando följt av --help kan du enkelt få upp en lista av inställningar för kommandot.
Exempel: passwd --help

Ett annat sätt att fråga efter hjälp i terminalen är att skriva kommando man, följt av önskat kommand.
Exempel: man passwd (Q för att avsluta)

Man kan ju självklart Googla på kommandot för att hitta mer information.
Vissa kommandon svarar enbart med admin rättigheter. (su – sudo)

Kataloger och filer

Vi börjar med att använda clear, för att rensa all text i terminalen.
För att kolla vilken mapp vi är i just nu skriver vi: pwd
För att förflytta oss mellan mappar: cd
För att gå upp/bakåt en mapp: cd ..
Hur jag tar mig direkt till en undermapp av en mapp: cd /home/Documents
Hur jag går till min personliga mapp (/home/<user>): cd ~
Hur du kollar vad som finns i en mapp: ls (Se alternativ med ls –help)
Byt namn på en fil: mv fil nyttfilnamn
Flytta en fil till en annan katalog: mv fil /xxxxx /xxxxx
Skapa en ny katalog: mkdir namn
Ta bort en katalog om den är tom: rm namn
Ta bort en katalog med filer i (Detta tar bort mappen med ALLT innehåll): rm -rf namn

Ändra filer

Visa innehållet av en fil: more fil
Visa innehållet av en fil, en sida åt gången: more fil
Visa stora filer och gå igenom filen med [next page]: less fil (Q för att avsluta)
Visa några få rader av filen: tail -n fil
Ändra och modifiera filer: vi fil (Q för att avsluta)
Ändra och modifiera filer enkelt: nano fil (CTRL+X för att avsluta)
Ändra och modifiera filer med gedit: gedit fil (Grafisk)
Komprimera en fil med gzip: gzip fil
Packa upp en fil med gzip: gunzip fil.gz
Packa upp en fil från ett arkiv: tar zvf fil.tar
Arkivera filer: tar cvf arkivnamn.tar filnamn1 filnamn2
Arkivera och komprimera allting i en mapp: tar cvfz arkivnamn.tar mappnamn xvf arkivnamn.tar.gz

Filrättigheter

Hur vi kollar filrättigheter: ls -l (drwxr-xr-x)
Hur vi ändrar rättigheter på en chmod fil (+ – rättigheter) filnamn.
Exempel:
chmod u + x install.sh (Gör filen exekverbar för din användare)
chmod aw filnamn (Tar bort skrivrättigheterna för alla)
chmod or filnamn (Tar bort läsrättigheterna för andra)
För att ändra rättigheterna för en hel katalog, inklusive underkataloger så använder vi oss av: chmod -R /katalog (-R står för recursive)
För att ändra ägare på en fil använder vi oss av: chown &lt;användarnamn&gt; filnam
Samma som innan, för att ändra ägare för en hel katalog med underkataloger så använder vi oss av recursive igen: chown -R &lt;användarnamn&gt; /katalog

Installera mjukvara, applikationer och paket

Detta varierar lite beroende på om du kör ett system baserat på Debian, RedHat eller Arch. Personligen kör jag Arch.

Arch

  • Installera paket (Applikation, mjukvara): pacman -S paketnamn
  • Avinstallera paket (Applikation, mjukvara): pacman -S paketnamn

Debian

  • Installera paket (Applikation, mjukvara): apt install paketnamn
  • Avinstallera paket (Applikation, mjukvara): apt remove paketnamn

Du kan även skriva apt-get istället för bara apt, vet dock inte om det gör någon skillnad.

RedHat

  • Installera paket (Applikation, mjukvara): rpm -i paketnamn eller yum install paketnamn
  • Avinstallera paket (Applikation, mjukvara): rpm -e paketnamn eller yum remove paketnamn

Ditt system

För att visa processer som körs med detaljer: ps aux
För att visa processer med resursförbrukning: top (Q för att avsluta)
För att visa din dators namn: uname -a
För att visa vilken version av kärnan du kör: uname -r
För att visa information om datorns CPU: cat /proc/cpuinfo
För att visa hur mycket ledigt minne datorn har: free -m eller free -mt
För att identifiera din GPU: lspci | grep -i vga
För att kolla ledigt diskutrymme på samtliga hårddiskar: df -h

Nätverket

För att kolla modell på Wi-Fi modulen: lspci | grep -i network
För att kolla konfigurationer av nätverk: ifconfig
För att kolla konfigurationer av trådlösa nätverk: iwconfig

Skriv exit för att stänga terminalen eller klicka på krysset.

Leave a Reply

avatar
  Premunera  
Medela om
Stäng meny